Welkom bij BIT Force - Computer Solutions

Hartelijk welkom op de site van BIT Force - Computer Solutions.
BIT Force helpt sinds 2000 midden- en kleinbedrijf om netwerken en computerapparatuur operationeel te maken en te houden!

BIT Force - Computer Solutions realiseert zich dat de werking van uw computersystemen úw broodwinning is. Wij stellen dan ook alles in het werk om uw vragen en problemen op te lossen.

Deze web-site is een hulpmiddel om oplossingen, die door anderen worden gevraagd, met u te delen. Geheel vrijblijvend en belangenloos.

Mocht u op deze site niet vinden wat u zoekt, dan kun u altijd contact met ons opnemen. Wij zoeken dan voor u de geschikte oplossing.

Microsoft Small Business Server in 2014

Wilt u nog een Microsoft Small Business Server 2011 installeren dan is nu het moment gekomen om deze bij ons te bestellen! Microsoft is gestopt met de produktie van deze software pakketten terwijl het, zeker in Nederland, een erg succesvol produkt was. Microsoft heeft ons geinformeerd dat de voorraad van dit produkt momenteel snel terugloopt.

Natuurlijk zijn er ook alternatieven, uiteraard gebaseerd op Server 2012 en liefst met Office 365. Enkele scenario's zijn:

What are tracking cookies on my computer?

Anti-virus programs can detect tracking cookies on your PC, but what are they and what do they do?

Question: "Every time I run a security scan with my anti-virus program, it reports a number of tracking cookies on my computer, with names such as ‘John@double-click.net’. Should I be concerned that these are appearing on my PC, and is there any way I can stop them?"

Hoe kan ik automatisch verzenden en ontvangen in Outlook 2003?

Dat doe je zo:

Voor Outlook 2002 (wellicht ook 2003):
In menu: Extra - Opties - tab E-mailinstellingen - sectie Verzenden/Ontvangen
Plaats vinkje bij:
"Bij verbinding direct verzenden" (ook ontvangen, zie context help).

Ook een vinkje aanzetten bij:
"Automatisch verzenden/ontvangen elke ... minuten."
Als je dat niet aan hebt staan checked Outlook ook geen mail bij het opstarten.

Kom je er niet uit, laat het ons dan weten!

SuperSocket Info: Bind failed on TCP port 1433.

When starting Microsoft's SQL server on an SBS 2003 server, the following error occurs:

Event Type: Error
Event Source: MSSQLSERVER
Event Category: (2)
Event ID: 17055
Date: 2007/07/17
Time: 22:23:14
User: N/A
Computer: SERVER
Description:
19012 :
SuperSocket Info: Bind failed on TCP port 1433.

It seems that TCP port 1433 is used by another service or application.
Further investigation shows that the SQL$SBSMONITORING instance is the one that is listening to port 1433.

Exchange 2003 POP3 connector increase frequency

I was asked: is there any way to lower the pop3 connector schedule from the default 15 to say 5 minutes?

There is a way to do this, you have to add an accelerator dword to the
registry.

konoorequug.exe removed, but keeps returning

Last week a client phoned me complaining about slow startups and a slow internet connection on his Windows XP SP3 computer.
Malware was suspected.

I went there to see what could be wrong.
It occurred to me that there was a lot of harddisk activity on bootup, like some software was installed before the logon screen occurred. I know this because in larger corporate networks the same thing occurs when distributing software via Group Policies.

So I ran Malwarebytes' Anti Malware and it came up with these infected files:

  • C:\WINDOWS\system32\konoorequug.exe (Trojan.FakeAlert) -> Delete on reboot.
  • C:\System Volume Information\_restore{ECA7A8CE-0208-47F7-9BE3-C27AE99BAA28}\RP1027\A0545976.exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  • C:\System Volume Information\_restore{ECA7A8CE-0208-47F7-9BE3-C27AE99BAA28}\RP1027\A0545984.exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  • C:\WINDOWS\system32\voutooj.exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
  • C:\WINDOWS\system32\System.exe (Spyware.OnlineGames) -> Quarantined and deleted successfully.
So after a restart of the computer all malware should have been removed.

Install VMWare Tools on Ubuntu 10.04 LTS

Also having problems with the installation of VMWare Tools on an Ubuntu 10.04 LTS Client?

This is how I solved it:

* sudo apt-get autoremove open-vm-tools --purge
* sudo shutdown -r now
* sudo apt-get install open-vm-source
* pager /usr/share/doc/open-vm-source/README.Debian
* sudo module-assistant prepare open-vm
* sudo module-assistant auto-install open-vm
* sudo apt-get install --no-install-recommends open-vm-tools open-vm-dkms zerofree
The "--no-install-recommends" is to avoid the installation of X11 related packages.

Veel voorkomende E-mail- en DNS-servers

Vaak wordt in handleidingen over de computer- en netwerkinstellingen verwezen naar de gegevens van de Internet Service Provider. Op de site van de provider blijken deze gegevens dan moeilijk te vinden. Het onderstaande overzicht geeft E-mail en DNS-server instellingen van een aantal grote Nederlandse providers. Zoeken op de site van de Internet provider is dan niet meer nodig, hier staat (bijna) alles. De gebruikersnamen, wachtwoorden en domeinnamen staan echter altijd nog vermeld in de brief of e-mail die u van uw Internet Provider heeft ontvangen.

win32/bancos.gen!a virus gevonden door Microsoft Security Essentials

Recent heb ik bij een klant AVG vervangen door Microsoft Security Essentials. Na installatie en update van deze Security Essentials heeft het een win32/bancos.gen!a virus gevonden. Dit virus heb ik netjes laten verwijderen door de Security Essentials, maar steeds komt het weer terug. Wat is dit eigenlijk voor een virus en hoe kom je er vanaf?

Inhoud syndiceren